Forum Forum Sympatyków Janusza Korwin-Mikkego Strona Główna Forum Sympatyków Janusza Korwin-Mikkego
i innych zwolenników WOLNOŚCI
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Druga tura

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Sympatyków Janusza Korwin-Mikkego Strona Główna -> JKM Media, wydarzenia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
konserwa
Gość


PostWysłany: Pon 6:56, 17 Paź 2005    Temat postu: Druga tura

Pytanie: na kogo glosowac?
Ps. i dlaczego?????
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Pon 9:07, 17 Paź 2005    Temat postu:

W dzisiejszej "Angorze" Korwin delikatnie sugeruje,
ale cytaty to dopiero wieczorem przepiszę.
(Ale można chyba też poszukać na stronach "Angory")
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Kharn
Gość


PostWysłany: Pon 9:54, 17 Paź 2005    Temat postu:

Ja głosuje na Lecha Kaczyńskiego, bo uważam że lepiej mieć katar niż dżume. Tak właśnie porównuje porównuje człeka bez zasad - tuska do Lecha Kaczyńskiego, a dlaczego katar bo dużo w programie PISu jest socjalizmu, natomiast dlaczego dżuma, bo PO to kolejna <koleina Smile > wersja UW - UD a jakimi oni są liberałami to wszyscy wiemy, bo przekonaliśmy się na własnej skurze...
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
konserwa
Gość


PostWysłany: Wto 10:35, 18 Paź 2005    Temat postu:

mi sie robi nie dobrze na sama mysl ze mam isc glosowac i na prawde jestem w kropce bo najchetniej to do urny wrzucilbym granat...
smierc demokracji cala polska czeka na swego pinocheta!!!
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Śro 15:10, 19 Paź 2005    Temat postu:

Obiecany cytat z Angory (tylko z felietonu Korwina-Mikke

(...)
Prezydent ma dostęp do "teczek"!
I o to tu chodzi. Za p. Tuiskiem z wolna skupia się cały elektorat anty-lustracyjny,
popiera go ta pseudo-masoneria, a nawet p. Hanna Gronkiewicz Waltzowa powiązana ponoć z "Opus Dei". Popierają Go wrogie nam ryżymy we Francji i w Niemczech. Zgroza!
Z bardzo wielu powodów nie należy oddawać p.Tuskowi prezydentury!
I nie chodzi o stryjecznego dziadka w Wehrmachcie - lecz np. o to, że RFN finansowała poczynania KLD, poprzedniego wcielenia partii p. Tuska.
(...)
Więc moim zwolennikom przypominam: ja już nie startuję, decyzję każdy podejmuje sam
(...)
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
mikkeforapl
AdministratorDołączył: 02 Paź 2005
Posty: 1537
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 72 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: kilka osób pod jednym nickiem

PostWysłany: Śro 17:27, 19 Paź 2005    Temat postu:

rkacz napisał:
Obiecany cytat z Angory (tylko z felietonu Korwina-Mikke

(...)
Prezydent ma dostęp do "teczek"!
I o to tu chodzi. Za p. Tuiskiem z wolna skupia się cały elektorat anty-lustracyjny,
popiera go ta pseudo-masoneria, a nawet p. Hanna Gronkiewicz Waltzowa powiązana ponoć z "Opus Dei". Popierają Go wrogie nam ryżymy we Francji i w Niemczech. Zgroza!
Z bardzo wielu powodów nie należy oddawać p.Tuskowi prezydentury!
I nie chodzi o stryjecznego dziadka w Wehrmachcie - lecz np. o to, że RFN finansowała poczynania KLD, poprzedniego wcielenia partii p. Tuska.
(...)
Więc moim zwolennikom przypominam: ja już nie startuję, decyzję każdy podejmuje sam
(...)Mam ten felieton - powyzsze cytaty sa wybrane tendencyjnie (anty Tuskowo). Oczywiscie sa prawdziwe i nie sa wyrwane z kontekstu, ale w felietonie jest rowniez mowa o zlej stronie prezydentury Kaczynskiego a na koniec sugestia ze wlasciwie najlepiej by bylo wybory zbojkotowac... (wkleje tekst niebawem)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
mikkeforapl
AdministratorDołączył: 02 Paź 2005
Posty: 1537
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 72 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: kilka osób pod jednym nickiem

PostWysłany: Śro 17:31, 19 Paź 2005    Temat postu:

Niestety cale w krzakach... w nastepnym poscie wkleje fragmenty w opozycji do fragmentow rkacza...

Jak Pañstwo mo¿e jeszcze pamiêtaj
¹, 10 lat temu pytany przed wyborami
o to, czy lepszym prezydentem by³by
p. Lech Wa³êsa, czy p. Aleksander
Kwaœniewski, odpar³em, ¿e jest to wyb
ór miêdzy d¿um¹ a choler¹. Przy
czym obydwaj ci Panowie to marionetki
– groŸne s¹ kryj¹ce siê za nimi si³y.
Otó¿ mam dla Pañstwa dobr¹ wiadomo
œæ: wybór miêdzy pp. Lechem Kaczy
ñskim i Donaldem Tuskiem oceniam
jako wybór miêdzy angin¹ a gryp¹. Czyli:
miêdzy znacznie l¿ejszymi chorobami.
Ludzie mocno przeceniaj¹ rolê gospodarczych
poczynañ rz¹du. Ale
w obecnej walce o prezydenturê gospodarka
nie powinna odgrywaæ ju¿
¿adnej roli.
Kandydaci pod wzglêdem stosunku
do gospodarki ró¿ni¹ siê wyraŸnie
– a ró¿nice wydaj¹ siê pog³êbiaæ w trakcie
kampanii. Gdy s³ucham wypowiedzi
p. Lecha Kaczyñskiego na te tematy, to
w³os je¿y mi siê na g³owie: jakbym cofn
¹³ siê w czasy tow. W³adys³awa Gomu
³ki (jeszcze tydzieñ temu:
tow. Edwarda Gierka...). O ile Jego brat,
Jaros³aw, ma o gospodarce ca³kiem
niezgorsze pojêcie, to p. Lech powinien
w tych sprawach siedzieæ cicho; zreszt
¹ p. Lech sam przyznaje, ¿e to Jego
brat powinien rz¹dziæ Polsk¹...
Jednak¿e wp³yw prezydenta na gospodark
ê jest niewielki, a przy za³o¿eniu,
¿e powstanie koalicja PiS-PO: ¿aden.
Proszê zrozumieæ: je¿eli u w³adzy
bêdzie POPiS, to ka¿da ustawa przed-
³o¿ona przez rz¹d czy wiêkszoœæ parlamentarn
¹ bêdzie uzgodniona z obydwiema
– wiêc czy prezydentem bê-
dzie p. Donald Tusk czy p. Lech Kaczy
ñski, to jej nie zawetuje. Równie¿ na
to, by ustawy przed³o¿one przez prezydenta
przesz³y, potrzebna bêdzie wiêkszo
œæ PO+PiS – wiêc co za ró¿nica, kto
je przed³o¿y?
Bardzo bym chcia³, by premierem
zosta³ ktoœ z Platformy Obywatelskiej
– i by PO zajê³o siê polityk¹ gospodarcz
¹ i spo³eczn¹. Natomiast mam bardzo
powa¿ne powody, by nie chcieæ,
by p. Tusk zosta³ prezydentem!
Zastanówcie siê Pañstwo przez moment:
wp³yw prezydenta na politykê
jest znacznie mniejszy ni¿ Parlamentu.
PO i PiS zupe³nie nieŸle rozmawiaj¹
w Sejmie. Dlaczego wiêc taka eskalacja
nienawiœci w walce o fotel prezydenta?
Dlaczego walka idzie – tu! – na no¿e?
Otó¿ z powodu, dla którego ja w ogó-
le startowa³em na prezydenta; z powodu
nies³ychanie wa¿nego:
Prezydent ma dostêp do „teczek”!
I o to tu chodzi. Za p. Tuskiem z wolna
skupia siê ca³y elektorat anty-lustracyjny,
popiera go ta pseudo-masoneria,
a nawet p. Hanna Gronkiewicz-Waltzowa
powi¹zana ponoæ z „Opus Dei”. Popieraj
¹ Go wrogie nam re¿ymy we
Francji i w Niemczech. Zgroza!
Z bardzo wielu powodów nie nale¿y
oddawaæ p. Tuskowi prezydentury! I nie
chodzi o stryjecznego dziadka w Wehrmachcie
– lecz np. o to, ¿e RFN finansowa
³a poczynania KLD, poprzedniego
wcielenia partii p. Tuska.
Jestem przekonany, ¿e pp. Kaczyñ-
scy te¿ to œwietnie wiedz¹ – i dlatego
mówi¹, ¿e nie oddadz¹ PO Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Jeszcze godzinê temu chcia³em odda
æ tekst ostro ostrzegaj¹cy przed
p. Tuskiem – jako prezydentem, za któ-
rego plecami czaj¹ siê groŸne si³y. Sytuacja
siê jednak zmieni³a.
Stosunki miêdzy PO i PiS s¹ teraz takie,
¿e grozi koalicja PiS-u z ka¿dym,
poza PO.
Jeœli PiS-owcy nie oddadz¹ federastom
z PO MSZ i MSW, to p. Tuska jako
prezydenta jakoœ da siê przeboleæ. Natomiast
gdyby rz¹dy objê³a koalicja
PiS-PSL-Samoobrona-SLD – to p. Tusk
by³by jedyn¹ przed ni¹ zapor¹ i plu³-
bym sobie w brodê, gdybym przyczyni³
siê do Jego klêski.
Wiêc moim zwolennikom przypominam:
ja ju¿ nie startujê, decyzjê ka¿dy
podejmuje sam. Ja tylko przypominam,
i¿ szansa, ¿e g³os Kowalskiego zdecyduje
o wyniku wyborów, jest 14.000 razy
mniejsza ni¿ szansa, ¿e Kowalski
id¹c do urny, wpadnie pod samochód...
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
mikkeforapl
AdministratorDołączył: 02 Paź 2005
Posty: 1537
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 72 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: kilka osób pod jednym nickiem

PostWysłany: Śro 17:42, 19 Paź 2005    Temat postu:

W OPOZYCJI DO FRAGMENTOW RKACZA (dla rzetelnosci) inne fragmenty

Jeszcze godzine temu chcialem oddac
tekst ostro ostrzegajacy przed
p. Tuskiem – jako prezydentem, za któ-
rego plecami czaja sie grozne sily. Sytuacja
sie jednak zmienila.
Stosunki miedzy PO i PiS sa teraz takie,
ze grozi koalicja PiS-u z kazdym,
poza PO.
Jesli PiS-owcy nie oddadza federastom
z PO MSZ i MSW, to p. Tuska jako
prezydenta jakos da sie przebolec. Natomiast
gdyby rzady objela koalicja
PiS-PSL-Samoobrona-SLD – to p. Tusk
bylby jedyna przed nia zapora i plul-
bym sobie w brode, gdybym przyczynil
sie do Jego kleski.

Więc moim zwolennikom przypominam:
ja juz nie startuje, decyzje kazdy
podejmuje sam. Ja tylko przypominam,
iz szansa, ze glos Kowalskiego zdecyduje
o wyniku wyborów, jest 14.000 razy
mniejsza niz szansa, ze Kowalski
idac do urny, wpadnie pod samochód...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Wawrzyniec Pruski
Gość


PostWysłany: Śro 17:46, 19 Paź 2005    Temat postu:

mieszko napisał:
Ja tylko przypominam,
iz szansa, ze glos Kowalskiego zdecyduje
o wyniku wyborów, jest 14.000 razy
mniejsza niz szansa, ze Kowalski
idac do urny, wpadnie pod samochód...

hahaha Moim zdaniem Korwin pokazuje nam wady zarówno jednej jak i drugiej prezydentury - a my mamy wybrać mniejsze zło. Czyli nic nowego. Ja nie wybieram, bo aby dojść do lokalu wyborczego mam do przejścia parę ulic Laughing
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
mikkeforapl
AdministratorDołączył: 02 Paź 2005
Posty: 1537
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 72 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: kilka osób pod jednym nickiem

PostWysłany: Śro 18:54, 19 Paź 2005    Temat postu:

W Najwyższym Czasie bradziej rozbudowany artyku oparty na felietonie z Angory.

[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
mikkeforapl
AdministratorDołączył: 02 Paź 2005
Posty: 1537
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 72 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: kilka osób pod jednym nickiem

PostWysłany: Śro 19:04, 19 Paź 2005    Temat postu:

"Cóż, przypominam: ja już nie startuję. Jesteśmy liberałami - w tym sensie, że uważamy, iż decyzję każdy podejmuje sam. Ja tylko przypominam, iż szansa, że głos Kowalskiego zdecyduje o wyniku wyborów, jest 14 000 razy mniejsza niż szansa, że Kowalski, idąc do urny, wpadnie pod samochód. Więc nie wiem, czy warto ryzykować.

Może przez ten tydzień coś się wyjaśni. ABW i WSI na pewno mają jakąś amunicję przygotowaną na ostatnie trzy dni. Ale danie IM do zrozumienia, że mamy ICH gdzieś i chodzimy tylko na takie wybory, gdzie można wybrać jakąś prawdziwą alternatywę dla tego, co jest - też jest coś warte.

Więc po prostu można nie pójść.

I grypę, i anginę jakoś przeżyjemy..."


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Czw 10:33, 20 Paź 2005    Temat postu:

mieszko napisał:
powyzsze cytaty sa wybrane tendencyjnie (anty Tuskowo).

Proszę mnie jednak nie podejrzewać o jakieś pro-cośtam, albo cośtam
(w brudnopisie chyba się dosyć jasno wypowiedziałem Razz)
Poprostu w felietonie JKM w Angorze szukałem odpowiedzi i wydawało mi się, że taką właśnie znalazłem.
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Sympatyków Janusza Korwin-Mikkego Strona Główna -> JKM Media, wydarzenia Wszystkie czasy w strefie GMT - 3.5 Godziny
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin